Handledarkurs Sollentuna

Börja övningsköra hemma - Gå handledarutbildning i Sollentuna

Vill du övningsköra privat? Gå introduktionskursen så kan du övningsköra tillsammans med en privat handledare. Introduktionskurs är cirka tre timmar lång. I utbildningen ligger fokus på handledarens ansvar vid övningskörningen. Dessutom får du väsentlig information om körsättets betydelse med tanke på minskad förbrukning av drivmedel, lägre kostnader för bränsle och minskade utsläpp av koldioxid. Vi fokuserar även på hur viktig erfarenheten är ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Anmälan gäller per person. Om både elev och handledare deltar i kursen samtidigt så måste båda göra separat anmälan. Pris från 399 kr per person.

Kommande kurstillfällen:

Datum: Tisdag 22/11 kl: 17.00
Datum: Söndag 27/11 kl: 10.00
Datum: Tisdag 29/11 kl: 17.00


Handledarkurs Sollentuna - En bra start på din förarutbildning

På vår handledarkurs informeras du om vilka krav transportstyrelsen har och hur du ska lägga upp din utbildningsplan. Vi tipsar om områden i Sollentuna med omnejd som passar att övningsköra i och informerar om alla tillgängliga hjälpmedel och kursmaterial. Dessutom får handledaren möjlighet att fräscha upp sina körkunskaper genom att ställa frågor om trafikregler och annat. 

Regler för introduktionsutbildningen

Handledaren och eleven måste inte gå utbildningen på samma gång utan de kan gå vid skilda tillfällen. Transportstyrelsen godkänner endast handledare som är över 24 år och som har haft giltigt körkort för det fordon som ska övningsköras i minst fem av de senaste tio åren. 

Efter ni varit på handledarkursen så behöver handledaren ansöka om ett handledarbevis hos Transportstyrelsen. Det kan hen göra genom att besöka Transportstyrelsens hemsida. Det är inte tillåtet att börja övningsköra innan handledaren fått sitt handledarbevis och eleven sitt körkortstillstånd. 

När ni övningskör skall alltid handledarbeviset vara med i bilen. Handledaren är den som är ansvarig när ni är ute och övningskör i trafiken. Handledarbeviset är giltigt i 5 år och gäller för den eleven som du ansökt för. 

Boka plats på nästa handledarkurs!


Handledarutbildning eller introduktionskurs?

Handledarutbildningen kallas även för introduktionsutbildning eller introduktionskurs. Det beror på att utbildningen inte bara är till för handledaren utan också för att eleven skall inse det fokus som man måste ha när man är ute i trafiken. 

Det är av största vikt att eleven förstår vilket ansvar man har bakom ratten. Statistiken visar klart att unga förare är avsevärt överrepresenterade när det kommer till allvarliga olyckor. Det som eleven lär sig under sin körkortsutbildning är inte för att klara teoriprov och förarprov utan kunskap att ha med sig i livet och i trafiken. 

Vår introduktionskurs ger er en bra start och en stabil grund att förhålla er till när ni börjar övningsköra tillsammans. 

trafikskola sollentuna handledarkurs

Vi vägleder dig mot det efterlängtade körkortet!